ECRI 2010

Replacement image used when flash does not load

header-logos

Ministerio de Ciencia e InnovaciónPresidencia Española 2010EUESFRI

Perquè Barcelona

Versió per a imprimir

Barcelona disposa de dues de les principals instal•lacions cientificotècniques singulars (ICTS) del mapa espanyol. El mapa forma part de l’Estratègia nacional de ciència i tecnologia (ENCYT), on es recullen els grans principis i objectius generals que han de regir les polítiques de ciència i tecnologia, tant nacionals com regionals, a l’horitzó temporal 2007-2015. El Govern espanyol, en col•laboració amb les comunitats autònomes, va posar en marxa el mapa estratègic d’instal•lacions cientificotècniques singulars (ICTS), que preveu la construcció de 24 noves instal•lacions l’any 2015, distribuïdes per tot el territori nacional, i la millora de la capacitat i de la disponibilitat de les que ja existeixen.

NOVES INFRAESTRUCTURES:

 • Centre de Supercomputació de Galícia (Finis Terrae), http://www.cesga.es/
 • Centre de Recerca Cooperativa en Biomaterials CIC biomaGUNE, http://www.cicbiomagune.es/
 • Sistema d’observació i predicció costaner de les Illes Balears, http://www.oceanbit.org/
 • Centre de Làsers per Pulsacions Ultracurts Ultraintensos, http://www.usal.es/laser
 • Plataforma d’Observació Oceànica de les Canàries
 • Centre Nacional d’Experimentació en Tecnologies d’Hidrogen i Piles de Combustible, http://www.cnethpc.es/index_es.htm
 • Gran Tanc d’Enginyeria Marítima
 • Centre Nacional de Tecnologies per a la Fusió, http://cwgm4.ciemat.es/TECHNOFUSION/
 • Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica
 • Instal•lacions de microscòpia electrònica avançada
 • Sistema d’Observació Costaner Mareas
 • Observatori Oceanogràfic Costaner de la Regió de Múrcia
 • Centre Nacional d’Imatge Biomèdica
 • Centre Integral per a la Millora Energètica i Mediambiental de Sistemes de Transport
 • Plataforma de Recerca de Recursos Hídrics
 • Centre de Física Mèdica
 • Instal•lació d’imatge mèdica i diagnòstica
 • Instal•lació GRID
 • Instal•lació de biocombustibles
 • Centre de Dades i Serveis per a les Ciències Socials
 • Unitat de Tecnologia Oceanogràfica
 • Instal•lació de biologia estructural i proteòmica
 • Centre Tecnològic d’Energies Renovables

INFRAESTRUCTURES EN CONSTRUCCIÓ i POSADA EN MARXA:

XARXES D’INFRAESTRUCTURES:

 


Figure 1 - Mapa de les instal•lacions i centres de recerca espanyols.