ECRI 2010

Replacement image used when flash does not load

header-logos

Ministerio de Ciencia e InnovaciónPresidencia Española 2010EUESFRI

Área de exhibicions

Versió per a imprimir

La zona d'exposició es composa de 1600 metres quadrats. Aquest espai es divideix en dues zones: els stands institucionals i la zona de pòsters. A continuació, s'adjunta un mapa més detallat de l'àrea d'exposició:

Exhibition Map ECRI2010. Click to open bigger version